تعبیر تکان دهنده دیدن موش در خواب

موش سرده ای از جانوران است که از خانواده موش های راسته جوندگان است، این در واقعیت است، اما دیدن موش در خواب تعابیر زیادی دارد.

تعبیر خواب موش

موش زنی است بداخلاق یا دزد یا فاسق و اگر گروهی باشد و رنگش سیاه و سفید متفاوت باشد شبها و روزها در غفلت و غفلت جانها و بدنها را تلف می کند.

تعبیر خواب موش صحرایی

موش صحرایی نیز در آن خیری ندارد و گفته اند که دزد حجاب است و گفته اند که موش بر فرزندان و ممالک است و گفته اند خروج موش از خانه همان است. از دست دادن نعمت، گفته اند مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم بر موشی قدم گذاشته ام که خرما از سبدش بیرون می آید، گفت: آیا زن بداخلاق داری؟ گفت: «آری.» گفت: او برای تو پسر خوبی به دنیا خواهد آورد.

تعبیر خواب موش به روایت النابلسی

موش در خواب زن بداخلاق است و گویند یهود ملعون ناله می کند یا مرد یهودی یا دزد محجبه موش درشت نشانگر رزق و روزی است هر که ببیند موش در خانه خود بازی می کند رزق او می شود. زیاد شود زیرا فقط در جایی است که روزی دارد و هر که موش را از خانه اش بیرون کند برکت و فضلش کم می شود و هر که موش داشته باشد بنده ای دارد. زیرا موش آنچه را که انسان می خورد می خورد و بنده نیز آنچه را که ارباب می خورد می خورد.

هر که ببیند موش در خانه خود بازی می کند در آن سال به باروری می رسد، زیرا بازی فقط از روی سیری است و موش سیاه و سفید نشانگر شب و روز است و هر که او را در روز در خواب ببیند که می رود و می آید. حکایت از عمر طولانی دارد و هر کس او را ببیند که جامه خود را می جود، به آنچه گذشته است خبر داده می شود.

و هر که ببیند موش در حال جست و خیز است، دزد حجاب است، پس مراقب باشد، موش زنی است بد ذات و فاسد، و فرقی بین نر و ماده نیست، اگر ببیند چیزی گرفتار شده است. از او یا مالک آن زن است و موشها تا زمانی که رنگهایشان فرق نکند زن هستند اگر ببیند موشی سیاه و سفید می آید و می رود، مدت زیادی می ماند. همانطور که سفیدان روز دارند و سیاهان شب دارند و می گویند موش خانواده خانه و فرزندان است. هر كه بيند موش را كشته زن بدي مي يابد و هر كه بيند موش را با تير و سنگ يا مهره شليك كرده زن بدي را غيبت مي كند و يا با او مكاتبه مي كند. هر که بیند) که موش را گرفته، زنی را فریب دهد یا با او همبستر شود.

هر کس موش های سفید و سیاه زیادی را در موقعیت متمایل یا شرافتمندانه یا در چاه ببیند، به معنای کم شدن عمر اوست. (و هر کس ببیند) که موش از بینی یا از آلت او بیرون آمد، به دختر بدی مبتلا می شود که خیری در آن نیست، و اگر از مقعد او بیرون آید، زنی که در آن است. هیچ خیری از او بیرون نخواهد آمد.

(و هر کس در خانه خود موش را ببیند، زنانی را وارد می کند که در آن ها نیکو نیستند. (و هر کس ببیند) موشی را در لباسش یا در رختخوابش، زن است که او را مداخله می کند و خیری در آن نیست. (و هر كه بيند) كه پوست موش به دست آورد، از زن بد مال اندكى به دست مى آورد.

تعبیر خواب سوراخ موش

سوراخ موش و غیر آن بیانگر در خواب پیروی از بدعت ها و تمسک به آثار اربابان بدعت و گمراهی است و سوراخ دهان است.

تعبیر خواب موش بزرگ و خوردن گوشت آن

هر که در خواب ببیند که موش گرفته یا موش بر او وارد شده و از دیارش کوچ کرده و اگر مال داشته باشد آن را می فروشد. هر کس در خانه خود یا در خانه دیگری موش ببیند، آن خانه را از دزدان حفظ کند، یا از کسانی که با او هستند مراقب باشد، زیرا ممکن است از مال او بخورد.

هر کس ببیند که گوشت موش را می خورد، از فاسق غیبت می کند و موش حکایت از دزد حجاب دارد و دیدن موش نشانگر فسق و آزار و وصلت و همسر و فرزند است و اگر رقیبی از او فرار کند. او را خواهد گرفت، دید او نشانگر ذلت و کراهت است، و شاید راشیتیسم باشد، و هر که در خواب گوشت آن را بخورد، از حرام روزی می‌خورد.

تعبیر خواب موش ابن غنم

مسلمانان گفتند: موش زن بداخلاق است، زیرا پیامبر فرمود: «الفویسقه» و همچنین گفته شد که موش زن یهودی لعنتی پارس یا مرد بداخلاق یهودی یا دزد حجاب است، موش نشان دهنده رزق و روزی است. پس هر که ببیند… در خانه اش موش های زیادی روزی او را زیاد می کنند، زیرا او فقط در جایی است که روزی دارد و هر که موش خانه اش را ترک کند، برکت و فضلش کم شد.

و هر که موش داشته باشد از آن بنده است، زیرا موش همان چیزی را می خورد که انسان می خورد و بنده نیز از آنچه اربابش می خورد می خورد.

هر که ببیند موش در خانه خود بازی می کند در آن سال به باروری می رسد، زیرا نواختن از روی سیری نیست و موش سیاه و سفید نشان دهنده شب و روز است.

هر کس صبح او را ببیند که می رود و می آید، نشانگر عمر طولانی است، و هر کس او را ببیند که جامه خود را می جود، بر آنچه می گذرد، لعنت می شود، و هر کس ببیند که موش می جود، دزد حجاب است. بگذار مراقب باشد

تعبیر خواب موش و خوردن گوشت آن در خواب

موش صحرایی در خواب دزد محجبه ای است که دید او حاکی از انتقال و دگرگونی قول خداوند متعال است: (پس بر آنها سیلی از خشونت فرستادیم)

به خاطر موش بود که از آن دیار حرکت کرد و هر که گوشت موش را بخورد فاسقی را غیبت کرده است.

تعبیر خواب موش خلیل بن شاهین الظهری

ابن شاهین گوید: دیدن موش در خواب، بیانگر زنی است که ظاهر و باطن او زشت است، هر چند رنگ او غیر از رنگ موش باشد.

هر که ببیند موش را با تله گرفتار می کند، نشان می دهد که با حیله و نیرنگ با زنی ازدواج می کند.

هر که ببیند خانه اش پر از موش است، نشان می دهد که گروهی به تعداد موش ها در خانه او جمع شده اند، اگر هم رنگ باشند، بیننده باید به خوبی یا بدی که می کردند، توجه کند.

اگر رنگ‌های متفاوتی داشته باشند و در یک مکان جدید باشند، نشان‌دهنده عمر طولانی است و اگر متفاوت باشند، تعبیر آن برعکس است. الکرمانی گفت:

هر كه بيند موش از بيني يا مقعدش بيرون مي آيد، حاكي از زن فاسق است و گويند زن بداخلاق از خانواده او بيرون مي آيد.

هر که ببیند موش از گلویش بیرون آمده، نشانگر تولد فرزند مجرد است. جابر مغربی می گوید: هر که ببیند در خانه اش موش های وحشی هستند و در آن مکان بیرون رفته اند، بیانگر این است که دزدان وارد آن مکان شده اند و پوست آنها را کنده اند. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: موشی که دمش قطع شده، زنی با اصل و نسب است.

هر که ببیند موش در دستش است و در دستش می میرد، نشان می دهد که بلایی به او می رسد.

هر که ببیند پا بر موش گذاشت و آن را کشت، نشانگر جدایی او از زن زشت است.

هر کس ببیند موش را سنگ می زند، زن را متهم به فساد می کند و اگر تیری به او بزند، با او مکاتبه می کند.

هر که مسواک بیند موش است دلالت بر زن ناقص دارد و گوشت موش پول زن خراب است ابو سعید واگا الفرح گفت دروغگو و موش دزد و موش است. مقدار زیادی از پول.

هر كه موش سفيد و سياه زياد ببيند حاكي از طول عمر است زيرا موش سفيد دلالت بر شب دارد و گويند موش دلالت بر كودك دارد.

هر که ببیند موش از خانه بیرون می رود، یعنی از بین رفتن نعمتی. نقل شده است که مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم بر موش پا گذاشته ام و خرمایی از قفس آن بیرون آمده، گفت: زن حامله ای داری، گفت: بله، و او گفت: “او تناسب ندارد، اما تو را پسر به دنیا می آورد.”

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا