تعبیر خواب خرید ماهی در خواب و ارتباط آن با تقلب و فریب و فریب.

ماهی یکی از غذاهایی است که مردم آن را دوست دارند، به خصوص به دلیل فواید زیادی که برای سلامتی دارد و همین باعث می شود همیشه در صدر جدول باشد.تحقیقات به اتفاق آرا بر این موضوع توافق کرده اند که خوردن ماهی حداقل یک بار در هفته فواید زیادی برای بدن انسان دارد. ماهی یکی از بهترین غذاهای پروتئینی است، زیرا منبع غنی از پروتئین با کیفیت بالا است، ماهی با داشتن چربی طعم لذیذی دارد و دوستداران زیادی دارد، زیرا منبع بسیاری از ویتامین ها و مواد معدنی مانند کلسیم، فسفر، آهن است. ، روی، ید، منیزیم، پتاسیم و اسیدهای آمینه و چرب تعابیر مختلف دیدن ماهی در خواب.

تعبیر خواب خرید ماهی در خواب

هر که در خواب ببیند که از ماهی ماهی می خرد، کنیز می خرد، یا با زنی ازدواج می کند، می خواهد مال خود را نکوهش کند و جز با رقابت شدید نمی تواند.

تعبیر خواب ماهی در خواب

و ابن سیرین می گوید هر که در خواب ماهی ببیند و تعداد آنها را بداند، نشانگر زنان است و اگر نتواند ماهی را نشان دهنده پول و نیکی است، یعنی مال و گنج و ثروت می آورد خوبی فراوان و هر که در خواب ببیند که ماهی می گیرد و ماهی را از چاه بیرون می آورد، همجنس است.

تعبیر دیدن ماهی در خواب مرد

اگر مردی خود را در حال ماهیگیری در برکه ای کدر ببیند، این بینش سودی ندارد و خیری در آن نیست.

و اگر در خواب ببیند که فقط ماهی بزرگ را صید می کند، دلالت بر خیر و فایده دارد و گفته شد هر که ببیند ماهی صغیر می گیرد، بیانگر خروج و زوال فیض است.

و اگر خود را در حال صيد بدون فلس بيند، دلالت بر فريب در گرفتن مال مردم و تقلب در آن دارد و نيز حاكي از مكر و يا پيچيدگي يا تسهيل كار اوست.

و اگر مردی در خواب ببیند که ماهی قهوه‌ای می‌گیرد و صاحب خواب در حقیقت بخواهد علاقه خاصی را با کسی در میان بگذارد، این نشان دهنده آشتی بین شرکا است.

اگر در خواب ببیند که به ته آب نگاه می کند و ماهی مرده می بیند، بیانگر آن است که بیننده به آرزوی خود نمی رسد یا آرزویش برآورده نمی شود. اگر در خواب ببیند که ماهی بر بالین اوست یا در جایی که می خوابد، دلالت بر بیماری او دارد در صورتی که صیاد باشد و هر که در آب گل آلود ماهی بگیرد نیز همین گونه است.

اگر ببیند که در آب پاک و گوارا ماهی می گیرد، برای او و فرزندش خیر و برکت دارد، و اگر در آب شور صید کند، برعکس است.

هر که در خواب ببیند ماهی شور می خورد، بیانگر خستگی و استرس است و برعکس گفته شد.

اگر مردی در خواب ببیند که چهار ماهی در مقابلش نیست، با چهار زن ازدواج می کند و هر که ماهی بیش از چهار ببیند، بیانگر پول و غنیمت است.

و هر کس در خواب ماهی را در بستر خود ببیند در حالی که در اعماق دریا ماهیگیری است صاحب خواب غرق می شود. و هر که ببیند به ماهی سرخ شده نگاه می کند، دلالت بر اجابت دعای او دارد و خداوند متعال داناتر است.

هر کس ببیند که در بازار است و ماهی زیادی در مقابل خود دارد و یک ماهی می خرد، بیانگر آن است که کنیز می خرد و اگر ماهی در جایی غیر از بازار یا نامعلوم باشد. ماهی می خرد، بعد ازدواج می کند.

اگر ببیند که ماهی فاسد و بدبو می خورد و غذای خوب و ماهی تازه را ترک می کند، بیانگر آن است که بیننده خواب با زن حرام ازدواج می کند و ازدواج مباح را ترک می کند.

و هر که ببیند ماهی یا نهنگی می خواهد و نتواند به دست آورد، نشان می دهد که به شخصی بدهی می دهد و این شخص مال و حق او را انکار می کند.

و اگر مردی در خواب ببیند که به برکه یا دریا می نگرد و نهنگ بزرگی در آن بیابد که دهان به سوی او می گشاید، بیانگر آن است که صاحب خواب به زندان می رود.

تعبیر دیدن ماهی در خواب زن

اگر زنی در خواب ببیند ماهی از عورت بیرون می‌آید، دلالت بر تولد دختر دارد و اگر ببیند از دهانش بیرون می‌آید، برای او بیانگر نگرانی و غم و اندوه است. اگر زنی در خواب ببیند که از دریا ماهی گرفته است، بیانگر آن است که برابر آن نعمتی نصیب او می شود. و هر کس ببیند که ماهی می فروشد، برای او و اهل بیتش خیر و سودی دارد.

هر که ببیند ماهی از چاه آب بیرون می‌آید، نشان می‌دهد که با حیله و نیرنگ از عوام پول می‌گیرد.

و هر کس ببیند که ماهی دریا با او صحبت می کند، این نشان دهنده افشای راز پادشاه است.

تعبیر دیدن ماهی خوردن در خواب ابن سیرین

هر کس در خواب ببیند ماهی می خورد، اگر تازه و فراوان باشد، برای کسی که به او ضرر رساند، پول و غنیمت است، و ماهی کوچک بیانگر غم و اندوه کسی است که به او ضرر رساند، مانند کودکان.

و هر کس ببیند که یک یا دو ماهی تازه زده زن یا دو زن را زده و اگر مرواریدی در شکم ماهی زده باشد از آن پسری خواهد داشت و اگر در آن چاق زده باشد. شکم از آن مال و نیکی به دست می‌آورد و هر که ماهی شور بزند از شوری آن مضطرب می‌شود و بچه‌اش نیز خیری در آن ندارد، شاید در فطرت انسان بود اگر ببیند. ماهی شور در خواب که به پول و خیر می رسد.

و هر که در خواب ببیند ماهی از دهانش بیرون می آید، سخنی است که از محال در زن می گوید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا