تعبیر دیدن حاملگی در خواب و رابطه آن با زیاد شدن مال و روزی فراوان

بارداری خبر خوشحال کننده ای است که هر زوجی در انتظار آن است و وقتی بارداری به تاخیر می افتد، زن برای کشف علت و درمان به پزشکان مراجعه می کند تا زمانی که خداوند اجازه بارداری دهد، در واقع این است، اما دیدن حاملگی در خواب بسیار است. تفاسیر مختلف

تعبیر دیدن حاملگی در خواب النابلسی

حاملگی زن در خواب بیانگر این است که در امور خود کوشا است و از او پول و رشد و تمجیدهای نیکو دریافت می کند، اما موارد و تعابیر دیگری از بینش های مختلف وجود دارد، اگر مردی در خواب ببیند که او حامله است، نشانگر بار سنگینی بر اوست که از مردم پوشیده است، و می ترسد زیاد شود و آشکار شود، و حاملگی زیاد است، در دنیا برای بیننده خواب، چه مرد باشد چه زن. ديدن زن باردار با مرد بيانگر نگراني و پريشاني و امور پنهان است و بارداري مردان در خواب دليل بر علم روزافزون دنياست.

ممکن است نشان دهنده نگرانی، پریشانی و نزدیکی او به دشمن یا عشق و شیفتگی او باشد. ممکن است اشاره به کسی باشد که نر و ماده را در یک جا جمع می کند یا چیزی را در جایی غیر از جای آن می کارد یا دزدی وارد خانه او می شود یا در خانه خود پنهان می شود یا چیزی را می دزدد و از صاحبش پنهان می کند.

حاملگی مرد نشان می دهد که او خود را نابود می کند و شاید یکی از عزیزان او از مردگان خارجی با او دفن شود.

هر کس در خواب ببیند که حامله است و پیر شده است، بیانگر حادثه بدی است که در جای او رخ می دهد، از دزد یا آتش.

ممکن است یک جنی او را بپوشد، یا لباسی برایش بسازد که مناسب او باشد، یا کسی که مناسب او نیست، با او ازدواج کند، یا باکرگی او قبل از ازدواج از بین برود.

اما اگر زن نازا ببیند که حامله است، بیانگر خشکسالی سنت و عدم حسن آن و فراوانی وسوسه ها و بدی های دزد است.

تعبیر مردی که در خواب ببیند زنش حامله است

اگر مردی در خواب ببیند که همسرش حامله است، امید به نذورات دنیوی دارد.

و هر که بیند که حامله است این زیاده بر مال و دنیوی اوست و برای زن و مرد در هر حال صحیح است و پیرزنی که گاوصندوق اسلحه حمل می کند وسوسه است و گفته اند حمل اوست. بیکاری ناشی از کار است و گفته شد که بعد از عقیم شدن بارور است و زن بی شوهر و همچنین باکره است و اگر ببینند حامله شده اند عقد می کنند.

تعبیر دیدن حاملگی در خواب به قول الظهری

ابوسعید الواعظ گفت: رؤیت حاملگی برای زن به معنای زیاد شدن مال است و برای مرد به معنای غم و اندوهی است که خواهد آمد و گفته شد: رؤیت حاملگی دلیل بر نعمت و مال دنیاست. بر حسب اندازه باطنش خواه زن باشد یا مرد و اگر پسری ببیند اگر دختری زیر سن بلوغ باشد تعبیر به حاملگی پدرش می شود و اگر دختر ببیند از آن به مادرش تعبیر می شود.

(کرمانی گفت): هر که بیند که حامله شد، فزونی در مال اوست (و هر که ببیند) زنش حامله است، امید به نعمت های دنیا دارد و حاملگی است. برای مردان و زنان در هر حال خوب است.

تعبیر دیدن حاملگی در خواب ابن الغنامی

آبستن در خواب به معنای زیاد شدن مال است، چه مرد و چه زن ببیند، و گویند اگر مردی ببیند که حامله شده، در غم و اندوهی است که از مردم پنهان است.

اگر زنی ببیند که حامله است، نشان دهنده این است که در کار خود کوشا است و بر مال و فخر و عزت و ستایش می افزاید.پیرمردی که کشتی های ارجمند حمل می کند و می گویند حمل می کند. انبار اسلحه چون نشانه وسوسه است.

اگر زن مجردی در خواب ببیند که حامله است، ازدواج می کنند، زیرا حاملگی فقط از اسب نر حاصل می شود.

تعبیر دیدن حاملگی در خواب به روایت شاهین

هر کس در خواب ببیند که ماده ای زاییده است، به خیر و صلاح بسیار خواهد رسید.

هر کس در خواب ببیند که پسری به دنیا آورده است، سخت مضطرب می شود و سخنان کینه ورزی بر او وارد می شود و شاید بمیرد.

هر کس در خواب ببیند که همسرش پسری به دنیا آورد، اگر حامله باشد دختری به دنیا می آورد و اگر نباشد، دچار اضطراب می شود و خداوند او را برطرف می کند و اگر باردار باشد چیزی است که در خواب دلالت بر عزت دارد، پس از مرگ می ترسد، و هر کس ببیند که یکی از آنها پسری به دنیا آورد، خلاف آن را بیان می کند.

گفته شد که رؤیت پسر به دختر تعبیر می شود و دختر نیز به پسر تعبیر می شود، مگر این که ذات بیننده باشد اگر چیزی را ببیند که همان طور که هست. هر که در خواب ببیند که از دهان زاییده است اگر مریض باشد عمرش به پایان رسیده است و چه بسا بیننده را احاطه کرده و او را نیکو گفته و گفته اند آن مرد پسر به دنیا آمدن حکایت از آن دارد که در امر دشواری که دغدغه او نیست وارد می شود، سپس نجات می یابد و دشمن خود را شکست می دهد و شاید رؤیت او حکایت از نجات او از دست زن بدی داشته باشد.

هر کس در خواب ببیند که زن سلطان بدون حاملگی زایمان کرده است، نشانگر آن است که همسرش گنج تهیه می کند.

اگر زن حامله ببیند دختری به دنیا آورد، شوهرش نفع می برد و اگر ببیند پسری به دنیا آورد، حکایت از بروز غم و اندوه و اضطراب دارد.

اگر ببیند که پسری به دنیا آورده و فوراً با او صحبت کند، نشان از مرگ او دارد.

اگر ببیند که دختری به دنیا آورده و فوراً با او صحبت کند، خداوند پسری به او عنایت می‌کند که بر قومش مسلط شود و خدا داناتر است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا