تعبیر خواب گربه و ارتباط آن با فریب و کینه و فریب

گربه یکی از حیوانات خانگی است که بسیاری از افراد آن را دوست دارند و به دنبال بزرگ کردن آن در منازل هستند، همچنین افرادی هستند که از گربه ها چه دیدن و چه نزدیک شدن به آنها می ترسند، این ترس ممکن است به دیدن گربه در خواب نیز منتقل شود. صرف نظر از زمینه خواب یا موقعیت اجتماعی که بیننده خواب در آن قرار دارد. تفسیرگران در مورد آن اختلاف نظر داشتند از جمله تعبیر دیدن گربه در خواب و پیامدهای آن برای زن متاهل یا مجرد.

تعبیر خواب گربه به روایت ابن سیرین

هر کس در خواب گربه سیاه ببیند، به قول ابن سیرین، نشانه ظلم به همسر یا شریک زندگی و حتی خیانت او، عدم وفاداری به او یا وجود فرزند نامشروع است، دیدن گربه سیاه ممکن است دلیلی بر این باشد که شخصی که خواب را می بیند، مقداری قدردانی از فرزندانش باقی می ماند و فقدان… وفاداری آنها به او، چنانکه ابن سیرین می بیند، این است که گربه سیاه در خواب، نشانه فریب، بدخواهی است. و عدم وفاداری نشان دهنده فردی حیله گر با رفتارهای فریبنده و بدخواهانه است.

و اما هر کس در خواب گربه سفید ببیند، ابن سیرین نشان می دهد که این به معنای خدمتکار نادرست یا حضور دزد یا فریبکار در خانه بیننده خواب است، گربه سفید اگر ماده باشد نیز ممکن است نشان دهنده حیله گری و حیله گری باشد. بانوی فریبنده ای که به بیننده خواب آزار می رساند و اگر فرد گربه سفید را ببیند اگر آن یا قسمتی از آن را بخراشید نشان دهنده این است که این شخص دچار بیماری شده و سال او پر از غم و اندوه و غم و اندوه و روانی و مادی خواهد بود. خستگی.

و اما کسی که خواب ببیند گربه می خورد، بیانگر این است که این شخص به زودی جادو را یاد می گیرد و حتی به آن عمل می کند. رویا زندگی در معرض تهدید و ناامنی خواهد داشت و همیشه در معرض نظارت و استراق سمع خواهد بود. هر که ببیند گربه ای وارد خانه اش شده، نشان می دهد که دزدی وارد خانه او می شود و ممکن است این دزد از اهل این خانه باشد.

ابن سیرین گوید که اگر بیننده گربه خاکستری ببیند در معرض فریب و خیانت نزدیکان قرار می گیرد و هر که در خواب ببیند که گربه می فروشد، نشان از زیان زیادی دارد. از پول یا تجارتی که قرار بود وارد آن شود.

تعبیر خواب گربه به روایت النابلسی

النابلسی با تعبیر ابن سیرین در مورد دیدن گربه سفید در خواب متفاوت است، زیرا معتقد است که این گربه نشان دهنده برکت و خیری است که نصیب صاحب بینا می شود و برای او و خانواده اش امنیت دارد. زن اگر در خواب گربه ای ببیند النابلسی معتقد است که این امر نشان دهنده وجود دشمن حیله گر در زندگی او و گربه زیبا است و بیانگر مژده ای است که بیننده خواب خواهد شنید و گربه خاکستری به گفته او. تعبیر النابلسی حاکی از روابط ناپایدار خانوادگی و زناشویی است.

هر کس در خواب گربه سیاهی ببیند که چشمانش قرمز تیز است و به او نگاه می کند، نشانگر وجود دشمنی است که بدون اینکه متوجه شود علیه او نقشه می کشد.

تعبیر خواب گربه در خواب برای زن مجرد

اگر دختر مجردی در خواب گربه های زیادی ببیند نشان دهنده مشکلاتی است که در زندگی عاشقانه با آن مواجه خواهد شد. در مورد او و نامزدی او، در مورد زن مجرد، اگر فقط یک گربه ببیند و آن گربه نر باشد، دلیل بر این است که … او به کسی که به او خیانت کرده و لیاقت او را ندارد و یک گربه مرتبط است. دعوا در خواب زن مجرد بیانگر مشکلات با دوستان است.

تعبیر خواب گربه در خواب برای زن متاهل

اگر زن متاهلی در خواب گربه ای ببیند، دلیل بر عدم دوست داشتن شوهرش است و یا این بینش ممکن است نشان دهنده این باشد که فردی حیله گر در زندگی این زن وجود دارد که بدون اینکه او متوجه شود برای او نیرنگ و توطئه می کشد. ولى اگر زن حامله باشد و در خواب گربه زيبا ببيند دلالت بر تولد دختر دارد و ظاهرش زيبا خواهد بود و ديدن گربه نر در خواب نشان دهنده پسر به دنيا آمدن است. اگر زن حامله ای در خواب گربه ای بیمار ببیند، دلیل بر خستگی و دردی است که از آن رنج خواهد برد.

تعبیر خواب گربه در خواب برای زن مطلقه

اگر زن مطلقه گربه ای را در خواب ببیند و به صدای آن گوش دهد، نشان دهنده فریب و فریبی است که این زن در معرض آن قرار گرفته است، اما اگر در معرض خراش این گربه قرار گیرد، ممکن است نشان دهنده آسیب دیدن او باشد. نزدیکانش یا دوست یا همکار اگر زن مطلقه خواب ببیند که گربه می خورد یاد می گیرد و جادو می کند و در نتیجه بدبختی برایش پیش می آید اگر زن بیننده خواب ببیند اینکه دختر گرسنه است، این نشان دهنده نیاز مالی این بیننده است.

تعبیر خواب گربه در خواب برای مرد

اگر مردی در خواب گروهی از گربه ها را بیابد و سعی کند آنها را از خود دور کند، دلیل بر این است که از مشکلاتی که در کار با آن روبه رو است خلاص می شود، اما اگر متاهل ببیند که گربه آب خوردن از کاسه ای که روبروی اوست نشان می دهد که حاملگی همسرش نزدیک است و اگر ببیند گربه ای را در آغوش گرفته و دوستش دارد نشان دهنده این است که با همسرش محبت آمیز رفتار می کند و گربه را نوازش می کند. در خانه خود، در آخرت خود روزی و خیر فراوانی به دست می آورد، اگر مردی ببیند که گربه ای در برابر او راه می رود و او را تحسین می کند، با زنی غیر از همسرش ازدواج می کند.

اگر مجردی در خواب گربه سفید ببیند نشانه ازدواج او با دختری خوش اخلاق و پاک و خوش آبرو است اما اگر گربه سیاه پوست باشد معشوق یا شریک زندگی او به او خیانت می کند و او را فریب می دهد. اگر در خواب موفق شد گربه‌ها را از خانه‌اش بیرون کند، نشان‌دهنده ایمان اوست، زیرا جن‌ها معمولاً به ظهور جن می‌آیند و اخراج آن‌ها نشانه قوت ایمان به خداوند متعال است و خداوند اعلم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا