تعبیر خواب ورود به زندان در خواب و ارتباط آن با بیماری و قبر و نگرانی و اندوه

هیچ کس زندان را دوست ندارد زیرا برای انسان محدودیت است و برای هر کس که مرتکب جرم شود مجازات دنیوی است و هر کس مرتکب جرمی شود وسیله ارعاب و انذار است و هر کس وارد آن شود محجور می شود. این در واقعیت است، مانند دیدن ورود به زندان در خواب.

بیانگر اتهام، نزدیکی به بزرگ، قبر، دین، ترک مسافرت به دلیل بیماری و کمبود انرژی و بیانگر ترکیبی از فقر و غم و حبس بیانگر ترکیبی از نگرانی و غم است، ورود به زندان ممکن است حاکی از طولانی بودن باشد. زندگی و ملاقات با عزیزان، و هر کس برای خود زندانی را برای ورود به آن انتخاب کند، خود را از بسیاری از بیماری ها مصون می دارد و ممکن است خود را از ارتکاب اعمال ناشایست و گناهان تربیت کند.

تعبیر خواب ورود به زندان

ورود به زندان در خواب بیانگر بیماری و ورود به چیزی است که خواب بیننده را از عمل و بهبودی از بیماری و فقر و نگرانی و غم باز می دارد و ورود به زندان ممکن است برای زندانی در خواب بیانگر این باشد که او از سفر آزاد است و شاید بیانگر قبر یا ورود به جهنم باشد، ورود به زندان نشان دهنده مرگ و ورود به قبر است، شاید دلالت بر … جهنم است زیرا گناهکاران در آنجا وارد آخرت و دنیا می شوند، زندان ورودی آنهاست، زندان به جهنم تشبیه شده است، زیرا آنها محل مجازات کسانی هستند که مرتکب جنایت و ستم می شوند.

هر کس ببیند وارد زندان شده است به حال خود و زندان نگاه کند، اگر زندانی مریض باشد و وارد زندان مجهولی شده باشد نشانگر قبر اوست که تا روز قیامت در آن حبس می شود. زندان معلوم است، این نشان دهنده طول مدت بیماری اوست، جز اینکه به امید بهبودی او از بیماری می ماند و سپس قیام می کند.به دنیا که زندان برای امثال اوست.

تعبیر خواب ورود به زندان برای بیمار در خواب

خواب ورود به زندان برای فرد ناشناس یا بیمار نشان می دهد که اگر مجرم است زندان مجهول قبر اوست، در حالی که زندان معلوم مدت اقامت او در طول بیماری است و امیدی به بهبودی ندارد مگر اینکه قبل از بیدار شدن توبه کند یا از بیماری نجات یابد، هر که خود را در زندان ببیند و قصد مسافرت داشته باشد، نشان می دهد که به خاطر باران سفر نمی کند یا باد یا دشمن یا جنگ یا دستوری از طرف. حجت است و اگر مسافرت نباشد وارد جایی می شود که خدا را نافرمانی می کند.

هر کس ببیند که زندانی را انتخاب کرده و خود را در حال ورود به آن ببیند، نشانگر زنی است که زندانی را از خود اغوا می کند تا با او زنا کند، ولی خداوند مکر او را از او دور می کند و او را به مقصد می رساند. به فرموده حق تعالی: «خداوند زندان نزد من محبوبتر است از آنچه مرا به آن دعوت می کنند».

وجوب حبس پس از ورود به زندان، اگر حبس برای گناه مشروعی باشد که مرتکب شده و مجازات مشروع باشد و اگر حبس شیطان باشد، دلالت بر نگرانی و پریشانی و تهمت و ریا دارد. .

زندان ناشناخته حکایت از دنیا و همسر بدخلق و دلیل طاقت فرسا دارد، ورود به زندان شاید حکایت از حبس زبان و سکوت از حرف بیهوده باشد و شاید حکایت از دسیسه دشمنان.

تعبیر خواب خروج از زندان

هر که ببیند از زندان آزاد شده از مرض نجات می یابد و اگر زندانی ببیند درهای زندان باز است از حبس خود و مرگ بیمار نجات می یابد.

هر که از زندان سلطان آزاد شود غم و اندوه از او دور می شود و از بلایی که بر او وارد شده نجات می یابد و هر که از زندان خارج شود دعای مستجاب دارد و در آن معانی رهایی از غم و اندوه و نگرانی است. و هر کس از زندان ناشناخته ای از تنگ تا وسیع خارج شود، در زندگی خود آرام می گیرد و از بیماری و ناراحتی خود نجات می یابد.

اگر بیمار و مضطر ببیند که از زندان بیرون آمده است، یعنی از آنچه در آن است نجات می یابد. یا فرزندی اگر در تنگنا باشد و از زندان رهایی یابد از آنچه می ترسد نجات می یابد و هر کس زندانی بسازد امام هدایت کننده ای را ملاقات می کند و به وطن باز می گردد راه راست. و خداوند داناتر است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا