تعبیر خواب گربه در خواب و ارتباط آن با خیانت زناشویی و حیله گری و فریب

بسیاری از افراد گربه را حتی اگر ناقل بیماری باشند در خانه پرورش می دهند، ممکن است فردی به بیماری گربه مبتلا شود، بیماری که زنان به آن مبتلا می شوند، افرادی هم هستند که از دیدن گربه ها و یا نزدیک شدن به آنها می ترسند. این ترس ممکن است به دیدن گربه در خواب، صرف نظر از زمینه خواب، یا موقعیت اجتماعی که فرد بینا در آن قرار دارد، منتقل شود و مترجمان در تعبیر دیدن گربه در خواب و تعبیر آن اختلاف نظر داشتند. پیامدهایی برای زنان متاهل و مجرد

تعبیر خواب گربه به روایت ابن سیرین

هر کس در خواب گربه سیاه ببیند نشانه ظلم به همسر یا شریک زندگی و حتی خیانت او یا عدم وفاداری به او یا وجود فرزند نامشروع است به قول ابن سیرین دیدن گربه سیاه ممکن است دلیلی بر این باشد که شخصی که خواب را می بیند مقداری قدردانی از فرزندانش باقی می ماند و فقدان … وفاداری آنها به او، چنانکه ابن سیرین می بیند، این است که گربه سیاه در خواب، نشانه فریب، بدخواهی است. و عدم وفاداری نشان دهنده فردی حیله گر با رفتارهای فریبنده و بدخواهانه است.

و اما هر کس در خواب گربه سفید ببیند، ابن سیرین دلالت می کند که این به معنای خدمتکار نادرست یا حضور دزد یا فریبکار در خانه بیننده خواب است و گربه سفید اگر ماده باشد ممکن است نشان دهنده حیله گری و حیله گری باشد و بانویی فریبکار که به بیننده خواب آزار می رساند و اگر شخص گربه سفید را ببیند اگر آن یا قسمتی از آن را بخراشید نشان دهنده آن است که این شخص به بیماری مبتلا خواهد شد و سال او پر از غم و اندوه و غم و اندوه و روانی و مادی خواهد بود. خستگی.

و اما کسی که خواب ببیند گربه می خورد، بیانگر این است که این شخص به زودی جادو را یاد می گیرد و حتی به آن عمل می کند و هرکس در خواب ببیند که از یک انسان به گربه تبدیل می شود، نشان می دهد که آن شخص دیدن رویا زندگی در خطر و ناامنی خواهد داشت و همیشه تحت نظارت و استراق سمع خواهد بود. هر که ببیند گربه ای وارد خانه اش شده، نشان می دهد که دزدی وارد خانه او می شود و ممکن است این دزد از اهل این خانه باشد.

ابن سیرین گوید که اگر بیننده گربه خاکستری ببیند در معرض فریب و خیانت نزدیکان قرار می گیرد و هر که در خواب ببیند که گربه می فروشد، نشان از زیان زیادی دارد. از پول یا تجارتی که قرار بود وارد آن شود.

تعبیر خواب گربه به روایت النابلسی

النابلسی با تعبیر ابن سیرین در مورد دیدن گربه سفید در خواب متفاوت است، زیرا معتقد است که این گربه نشان دهنده برکت و خیری است که نصیب صاحب بینا می شود و برای او و خانواده اش امنیت دارد. زن اگر در خواب گربه ای ببیند النابلسی معتقد است که این امر نشان دهنده وجود دشمن حیله گر در زندگی او و گربه زیبا است و بیانگر مژده ای است که بیننده خواب خواهد شنید و گربه خاکستری به گفته او. تعبیر النابلسی حاکی از روابط ناپایدار خانوادگی و زناشویی است.

هر کس در خواب گربه سیاهی ببیند که چشمانش قرمز تیز است و به او نگاه می کند، نشانگر وجود دشمنی است که بدون اینکه متوجه شود علیه او نقشه می کشد.

تعبیر خواب گربه در خواب برای زن مجرد

اگر دختر مجردی در خواب گربه های زیادی ببیند نشان دهنده مشکلاتی است که در زندگی عاشقانه با آن مواجه خواهد شد. در مورد او و نامزدی او، در مورد زن مجرد، اگر فقط یک گربه ببیند و آن گربه نر باشد، دلیل بر این است که … او به کسی که به او خیانت کرده و لیاقت او را ندارد و یک گربه مرتبط است. دعوا در خواب زن مجرد بیانگر مشکلات با دوستان است.

تعبیر خواب گربه در خواب برای زن متاهل

اگر زن متاهلی در خواب گربه ای ببیند، دلیل بر عدم دوست داشتن شوهرش است و یا این بینش ممکن است نشان دهنده این باشد که فردی حیله گر در زندگی این زن وجود دارد که بدون اینکه او متوجه شود برای او نیرنگ و توطئه می کشد. ولى اگر زن حامله باشد و در خواب گربه زيبا ببيند دلالت بر تولد دختر دارد و ظاهرش زيبا خواهد بود و ديدن گربه نر در خواب نشان دهنده پسر به دنيا آمدن است. اگر زن حامله ای در خواب گربه ای بیمار ببیند، دلیل بر خستگی و دردی است که از آن رنج خواهد برد.

تعبیر خواب گربه در خواب برای زن مطلقه

اگر زن مطلقه گربه ای را در خواب ببیند و به صدای آن گوش دهد، نشان دهنده فریب و فریبی است که این زن در معرض آن قرار گرفته است، اما اگر در معرض خراش این گربه قرار گیرد، ممکن است نشان دهنده آسیب دیدن او باشد. نزدیکان، دوست یا همکار، اگر زن مطلقه خواب ببیند که گربه می خورد، یاد می گیرد و جادو می کند و در نتیجه بدبختی برایش پیش می آید، اگر زن گربه را ببیند. اینکه او گرسنه است، این نشان دهنده نیاز مالی این رویاپرداز است.

تعبیر خواب گربه در خواب برای مرد

اگر مردی در خواب گروهی از گربه ها را بیابد و سعی کند آنها را از خود دور کند، دلیل بر این است که از مشکلاتی که در کار با آن روبه رو است خلاص می شود، اما اگر متاهل ببیند که گربه آب خوردن از کاسه ای که جلوی اوست نشان دهنده نزدیک شدن به بارداری همسرش است و اگر ببیند گربه ای را در آغوش گرفته و او را دوست دارد نشان دهنده این است که با همسرش محبت آمیز رفتار می کند و اگر گربه در آن غذا می خورد. خانه او در آخرت خود روزی و خیر فراوانی به دست می آورد و اگر مردی ببیند که گربه ای در مقابلش راه می رود و او را تحسین کند با زنی غیر از همسرش ازدواج می کند.

اگر مرد مجردی در خواب گربه سفید ببیند نشانه ازدواج او با دختری خوش اخلاق و پاک و خوش آبرو است اما اگر گربه سیاه پوست باشد معشوق یا شریک زندگی او خیانت می کند و او را فریب می دهد. اگر در خواب موفق شد گربه‌ها را از خانه‌اش بیرون کند، نشان‌دهنده ایمان اوست، زیرا جن‌ها معمولاً به ظهور جن می‌آیند و اخراج آن‌ها نشانه قوت ایمان به خداوند متعال است و خداوند اعلم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا