تعبیر دیدن سجاده در خواب و رابطه آن با غلبه بر وسوسه ها و هوس های دنیا.

تعبیر دیدن سجاده در خواب سجاده ای است که نمازگزار برای خواندن نمازهای پنجگانه بر روی زمین می گذارد و معلوم است که از پادشاهی عربستان می آید و مردم از آن متبرک می شوند زیرا از سرزمین مقدس است که زائر عمره یا زائر آن را به اقوام و دوستان خود هدیه می دهد.

سجاده مبارکی است که پس از بازگشت از زیارت بیت الله الحرام تقدیم می کند، پس سجاده را به اقوام، دوستان و خانواده می دهد و آن سجاده ای است که نمازگزار برای اقامه نماز بر روی زمین می گذارد. تفاسیر مختلف

تعبیر دیدن سجاده در خواب ابن سیرین

هر کس در خواب ببیند که سجاده ای در مقابل خود نشسته است، این رؤیا بیانگر آن است که بیننده خواب در صورت مجرد بودن، همسری خواهد داشت و زن صالح و متدین و مطیع خدا و او خواهد بود و این همسر در زندگی تکیه گاه و تکیه گاه او خواهد بود و با او بر همه سختی ها و مشکلات زندگی فائق خواهد آمد.

این بینش نیز بیانگر آن است که زن عفیف و پارسا خواهد بود و شوهرش را در اطاعت از خدا و تقرب به او یاری می دهد و او را به این کار تشویق می کند و از نافرمانی خداوند متعال دوری می کند. سجاده در خواب بیانگر این است که بیننده خواب در آستانه امری بزرگ یا بزرگ قرار می گیرد و یا منصب یا شغل معتبری را به دست می گیرد و در میان اطرافیان از جایگاه بالایی برخوردار خواهد بود و این مقام غالباً یک مقام مذهبی خواهد بود و همین امر او را در کانون توجه و احترام و قدردانی اطرافیان قرار می دهد.

تعبیر دیدن سجاده در خواب ابن شاهین

ابن شاهین می‌گوید: هر که ببیند هنگام نماز بر سجاده نشسته است، دیدش نشان می‌دهد که در حال نزدیک شدن به سفر به بیت‌الحرام و زیارت بیت الله الحرام است، زیرا ممکن است حکایت از ادای حج یا عمره داشته باشد، مخصوصاً اگر شاهد باشد که در مسجد بر آن نشسته است.

و هر کس در خواب ببیند سجاده ای که بر آن نماز می خواند گم شده است، این رؤیت نشان می دهد که بیننده خواب در اثر ناتوانی در انجام حج یا عمره مدتی در تنگنا قرار می گیرد، زیرا انجام مراحل رفتن به حرم برایش مشکل می شود.

و هر کس ببیند که بر سجاده ای از جنس ابریشم نشسته است، به قول ابن شاهین از رؤیاهای ستوده نیست، زیرا دلالت بر این دارد که بیننده در عبادت خدای متعال اخلاص ندارد، چنان که بیانگر خصوصیت نفاق است و باید در رابطه و عبادت و عبادت خود با خدا تجدید نظر کند.

تعبیر دیدن سجاده در خواب برای زنان مجرد

اگر زن مجرد سجاده را در خواب ببیند، بیانگر برآورده شدن آرزوها و آرزوهایی است که در پی آن بوده و بیانگر رزق و روزی فراوانی است که در آینده به سراغش می آید، همچنین ممکن است بیانگر نزدیک شدن نامزدی یا ازدواج او باشد.

اما اگر در خواب ببیند سجاده اش گم شده است، خوابش نشان می دهد که به خاطر مشکلی که برایش پیش می آید یا به دلیل تأخیر در ازدواج، دچار سردرگمی می شود و همین امر باعث بروز بحران و مشکلاتی برای او می شود، و خداوند اعلم.

و اگر زن مجردی در خواب ببیند که روی سجاده نماز می خواند و این سجاده قرمز است، دید او حاکی از عشق شدیدی است که در دوران آینده خواهد داشت و موجب ازدواج و تشکیل خانواده می شود.

و اگر زن مجرد ببیند سجاده ای که بر آن نماز می خواند در آسمان پهن شده است، دید او حکایت از خیر و برکت بسیار در راه او دارد و از زمزمه های شیطان که او را احاطه کرده است خلاص می شود و به درگاه خداوند متعال متوسل می شود و کار او را آسان می کند.

تعبیر دیدن سجاده در خواب برای زن شوهردار

اگر زن شوهرداری در خواب ببیند سجاده را پهن می کند تا روی آن نماز بخواند، دید او نشان می دهد که خیلی زود به حج یا عمره می پردازد.

و اگر زن شوهردار حامله بود و در خواب سجاده ای دید که قرمز رنگ و زیبا بود، بینش او نشان می دهد که زن به دنیا می آورد و خوش فرم می شود.

اما اگر ببیند که بر سجاده ای که به رنگ سفید بوده و با سنگ های قیمتی و مروارید پوشانده شده است، نماز می خواند، دید او حکایت از صفا و صفای دل دارد و نیز نشان می دهد که او در حال انجام کارهای خیر و نیک بسیاری است و نزد خداوند متعال در مقامی عالی قرار خواهد گرفت.

و اگر دید که سجاده را گذاشت و خود و اهل بیت به نماز برخاستند، این بینش حکایت از رابطه نزدیکی است که اعضای خانواده او را به هم نزدیک می کند و بین آنها محبت و ثبات است و در آینده خانه پر از خیر و برکت می شود و خداوند اعلم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا