تعبیر دیدن زخم پا در خواب و ارتباط آن با بحران ها و غم ها

پا عضوی است که در انتهای ساق قرار دارد و برای ایستادن استفاده می شود و انگشتان و ناخن ها را در خود جای می دهد. زخم قرار گرفتن در معرض حادثه ای کوچک یا بزرگ است و جراحت یا زخم با خون یا بدون خون باقی می ماند. اغلب اثری از خود بر جای می گذارد

تعبیر دیدن زخم پا در خواب ابن سیرین

ابن سیرین گوید: دیدن زخم پا در خواب، بیانگر آن است که بیننده خواب دچار بحران ها و غم ها می شود.

دیدن زخم پا که با آب شسته شده در خواب، بیانگر این است که بیننده از مشکلات خود خلاص می شود و وضعیت او تغییر می کند.

دیدن زخم پا در خواب زن نامزد، بیانگر این است که این ازدواج برای او مناسب نیست.

تعبیر دیدن زخم پا در خواب

دیدن زخم در پا گاهی با تعابیر خوب و حکایت از خیر و معیشت و گاهی شر، حکایت از بحران ها و مشکلات دارد که مهم ترین آنها را بیان می کنیم. دیدن زخم پا در خواب بیانگر تغییراتی است که در زندگی بیننده خواب در دوره آینده برای بهتر شدن اتفاق می افتد. دیدن مجروح شدن پای تاجر در خواب بیانگر سود و منفعت در تجارت اوست. دیدن زخم پای بدون خون در خواب بیانگر مسئولیت ها و وظایفی است که بر دوش بیننده خواب می افتد و باید انجام شود. زخم پای بدون درد در خواب، نشان از قدرت صبر بیننده و عدم توجه او به زندگی و زینت های آن است. دیدن خون زیاد ناشی از زخم پا در خواب بیانگر بحرانی است که بیننده خواب در زندگی خود می گذرد اما می تواند بر آن غلبه کند. بریدن پا در خواب، نشان دهنده بسیاری از گناهان و معصیت ها و ضعف هاست. دیدن پایی با دندان در خواب بیانگر وجود دشمنانی است که در کمین بیننده خواب هستند.

تعبیر دیدن زخم پا بدون خون در خواب

زخم پا بدون درد در خواب بیانگر صبر و عدم توجه به لذات دنیوی است.

اگر دختر نامزدی در خواب پای زخمی ببیند، بیانگر این است که نامزد او فردی نامناسب است.

تعبیر دیدن زخم پا در خواب برای زن مجرد

دیدن انگشت پا زخمی در خواب زن مجرد، بیانگر این است که او به گناه افتاده است و باید توبه کند، استغفار کند و از هر کار نادرستی برگردد. دیدن ناخن روی پا در خواب یک زن مجرد بیانگر این است که یکی از نزدیکان او وجود دارد که می خواهد به او آسیب برساند.

تعبیر دیدن زخم پا در خواب برای زن شوهردار

دیدن بریدگی روی پای او با شیشه در خواب زن متاهل، دید بدی است که وقوع شر و وجود افراد مضر در اطراف او را نشان می دهد. برای یک خانم متاهل، دیدن زخم باز روی پایش بیانگر این است که شرایط روحی و روانی بدی را پشت سر می گذارد و مشکلات و نگرانی هایش زیاد است. زخم خونی پا در خواب زن متاهل نشان از زیاده خواهی بی مورد او دارد. زخم روی پای یک زن متاهل در خواب بیانگر ناتوانی او در تحمل مسئولیت خانه است.

تعبیر دیدن زخم پا در خواب برای زن باردار

گذاشتن زخم پا در خواب یک زن باردار، نشانه آن است که زایمان آسان و ایمن برای خود و جنینش خواهد داشت.

تعبیر دیدن زخم پا در خواب برای مرد

جراحت و بریدن پا در خواب مرد، رویایی ناخوشایند است که حکایت از از دست دادن چیزهای با ارزش زندگی او چه در سطح شخصی و چه در سطح حرفه ای و یا مرگ یک فرد عزیز دارد.

زخم کف پا در خواب مرد، بیانگر افتادن به گناه است.

دیدن زخم پای مرد در خواب بیانگر وضعیت بد مالی او در این دوران است و خدا اعلم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا